Rola biblioteki szkolnej

school-732407_1280O ile dawniej biblioteka szkolna funkcjonowała w każdej placówce szkolnej, o tyle potem bywały szkoły, które łączyły bibliotekę szkolną z gminną. Był to bardzo poważny błąd, który na szczęście został skorygowany. W nowej ustawie o systemie oświaty funkcjonuje zapis, że w każdej szkole powinna znajdować się biblioteka szkolna. W dobie, kiedy coraz mniej dzieci czyta, jest to bardzo dobre rozwiązanie. Niestety sam zapis w ustawie nie wystarczy, by biblioteka dobrze funkcjonowała. I wcale nie chodzi tu o samych bibliotekarzy, którzy są z reguły świetnie przygotowani do prowadzenia bibliotek i pracy z dziećmi. Problem leży w niedofinansowaniu księgozbioru i słabym wyposażeniu bibliotek. Dobrze funkcjonująca biblioteka musi mieć odpowiedni lokal, do którego dostęp powinni mieć wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice. W nowych szkołach jest to już normą. Oczywistym jest, że najważniejszą rolę spełnia księgozbiór. Dzieci oczekują, by książki były nowe, kolorowe, pięknie wydane. Pytają w szkolnych bibliotekach o nowości. Jeśli takich nowości nie ma, biblioteka może stracić dobrego czytelnika, który odejdzie, kiedy nie znajdzie książek dla siebie przeznaczonych. W wielu bibliotekach księgozbiór jest przestarzały i zniszczony, kupuje się głównie lektury. To dość poważny błąd, bo zniechęca dzieci do czytania. Na szczęście to się zmienia. Powstaje wiele projektów, dzięki którym do bibliotek kupuje się nowe książki. Takim ostatnim był projekt „Książki naszych marzeń”, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoły, które chciały przystąpić do projektu musiały wypełnić odpowiedni wniosek. Wnioski były następnie rozpatrywane przez specjalnie powołane komisje, a pieniądze dzielone w zależności od ilości uczniów w szkole. Rzeczą bardzo ciekawą w tym projekcie było to, że dzieci mogły samodzielnie wybierać książki, które powinny być zakupione do szkolnej biblioteki. To powodowało, że kupowane były pozycje cenione przez czytelników. Bibliotekarze szkolni często zdobywają pieniądze na księgozbiór od sponsorów. Na szczęście obecnie biblioteki szkolne będą mogły pozyskać środki z programu Narodowe Czytanie. Biblioteki szkolne zajmują się nie tylko gromadzeniem i udostępnianiem księgozbioru, ale również propagowaniem czytelnictwa. To bardzo ważna funkcja i zadanie. W ramach tego zadania organizowane są różnorodne konkursy i akcje biblioteczne. Wśród konkursów największym powodzeniem cieszą się konkursy recytatorskie, plastyczne, interdyscyplinarne. Wszystkie mają za zadanie nakłonienie dzieci do skorzystania z oferty biblioteki szkolnej. Nie ma co ukrywać, że jeśli biblioteki nie wychowają sobie czytelnika, to po prostu nie będą go miały. Dość duża uwagę przywiązuje się do dzieci najmłodszych, które dopiero uczą się czytać, Kupowane są dla nich specjalne książki, z krótkim tekstem i pięknymi ilustracjami. Organizowane jest uroczyste przyjęcie najmłodszych w poczet czytelników. Z tej okazji przygotowywane są specjalne przedstawienia i inscenizacje. Biblioteki ściśle współpracują ze wszystkimi nauczycielami. Udzielane są porady bibliograficzne. Prowadzone są lekcje biblioteczne, których zadaniem jest przygotowanie młodego czytelnika do samodzielnego poruszania się w świecie mediów i wybierania dla siebie odpowiedniej lektury. W czytelniach szkolnych są już z reguły komputery ze stałym łączem internetowym. Współczesna biblioteka nie może się zamykać na nowe media, jeśli chce podążać za swoimi czytelnikami. Dlatego obok zbiorów tradycyjnych gromadzi się płyty, filmy, ebooki. To po prostu wyzwanie współczesności.