Język angielski

Wywodzący się z języka indoeuropejskiego język angielski przynależy do zachodniej rodziny języków germańskich. Prawdopodobnie powstał na skutek wędrówek germańskich osadników i wojsk rzymskich do Brytanii. Przybysze przywędrowali tam z Holandii i Niemiec, a ich kontakt z tubylcami miał niebagatelne znaczenie w kontekście powstawania nowego języka. Język angielski, u swych początków, stanowił mieszankę różnych dialektów. Na jego rozwój w największym stopniu wpłynęły przede wszystkim dwie wielkie inwazje. To one odegrały kluczową rolę w kształtowaniu języka. Pierwsza ważna inwazja to inwazja Wikingów w VIII. Kolejny ważny najazd miał miejsce w XI. Pojawili się wówcza na tamtejszych terenach Normanowie, czyli tak zwani ludzie północy. Ostatecznie w Brytanii doszło do zmieszania się ze sobą tych dwóch wpływów: skandynawskiego od Wikingów i starofrancuskiego od Normanów. Właśnie z powodu tego połączenia mówi się nawet, że język angielski jest w pewnym sensie językiem mieszanym, choć tak naprawdę nie jest to język mieszany rozumiany jako pidgin, czyli język mieszany w ściśle lingwistycznym sensie. Obecnie języka angielskiego, tak jak języka polskiego jako języka urzędowego w Polsce, używa się przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i jej koloniach, a także w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, RPA, Kanadzie, Nowej Zelandii i Australii. Język angielski jest również oficjalnym językiem ONZ. Na tym jednak nie kończy się jego ogromny zasięg i popularność. Dziś język angielski jest najczęściej używanym językiem na całym świecie. To nie tylko podstawowy język porozumienia we wszelkich kontaktach międzynarodowych. Umiejętność posługiwania się tym językiem jest dziś jedną z podstawowych umiejętności gwarantujących dobry start na rynku pracy. Czasem mówi się nawet, że język angielski to uniwersalny język ludzkości. Nic dziwnego: można się nim przecież porozumieć się na każdym kontynencie naszego globu. W niektórych państwach jest on drugim (oprócz języka rodzimego) językiem, który dziecko poznaje już od najmłodszych lat. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, ile słów przeniknęło do danego języka jako zapożyczenia z agielskiego. Język angielski po prostu warto znać. Trudno byłoby jednak nabyć umiejętność mówienia po angielsku, jeśliby poprzestać na nauce tego języka w szkole. Choć język angielski dominuje jako język obcy w szkole, to lekcje języka angielskiego w szkole stanowią ciągle wielkie wyzwanie, a czasem pozostawiają wiele do życzenia. Tak trudno dopasować poziom do indywidualnych potrzeb uczniów. Niektórzy uczniowie nie mają możliwości indywidualnej nauki języka poza szkołą. Wówczas trudniej im przełamać barierę językową. Z jednej strony należy cieszyć się, że język angielski jest obecny w szkołach. Z drugiej zaś strony funkcjonowanie języka angielskiego w szkole wymaga jeszcze głębszego namysłu i reform.