Droga do zawodu muzyka

Niektóre dzieci od najmłodszych lat wykazują zainteresowanie muzyką, a także grą na instrumentach. Często w parze z tym idzie świetnie rozwinięty słuch muzyczny wraz z poczuciem rytmu. Słuszną decyzją rodziców jest skierowanie takiego uzdolnionego dziecka na jedno z przesłuchań, które co roku organizuje każda szkoła muzyczna. Na system szkolnictwa muzycznego składają się w naszym kraju trzy rodzaje placówek: szkoły muzyczne pierwszego i drugiego stopnia oraz akademie muzyczne.

Najwięcej jest szkół muzycznych pierwszego stopnia. Ich celem, oprócz rozwoju uzdolnień muzycznych, jest podtrzymywanie w uczniach wrażliwości na muzykę. Młodzi ludzie uczą się tam gry na wybranym instrumencie. W zakres praktycznej nauki wchodzą tu między innymi próby solowe, gry w zespołach kameralnych lub śpiew w chórze. Każda szkoła muzyczna pierwszego stopnia prowadzi też przedmioty teoretyczne takie jak rytmika i audycje muzyczne wraz z kształceniem słuchu. Wśród takich szkół znaleźć można zarówno placówki typowo artystyczne, jak i ogólnokształcące, które równolegle realizują program 6-letniej podstawówki. Jedne i drugie przygotowują do dalszego kształcenia zawodowego, które odbywa się w szkołach muzycznych drugiego stopnia. Pozwalają one zdobyć tytuł zawodowy muzyka. W zależności od wybranej specjalności może to być na przykład instrumentalista, wokalista czy nauczyciel rytmiki. W obliczu tego, że szkoła muzyczna drugiego stopnia przygotowuje do pięcioletnich studiów na akademii muzycznej, zdecydowanie więcej wykładanych jest tam przedmiotów teoretycznych. Do takich zajęć należą historia muzyki, literatura muzyczna, harmonia i formy muzyczne. Oprócz wymienionych typów szkół znajdują się na mapie kraju jeszcze inne, rzadziej występujące. Jednak je także określa się mianem szkoła muzyczna. Należy tu wymienić na pewno policealne szkoły przygotowujące do zawodu aktora scen muzycznych, Szkołę Artystyczną w Zakopanem, poznańską Szkołę Chóralną oraz szkołę umożliwiającą zdobycie zawodu lutnika. W naszym kraju spośród wszystkich szkół artystycznych największą liczbę stanowią właśnie placówki muzyczne. Jest to efekt pielęgnowania tradycji i wynika to po części z przywiązywania ogromnej wagi do kształcenia muzycznego już w czasach bardzo nam odległych. Każda, czy to publiczna czy prywatna szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia realizuje program kształcenia w oparciu o zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jedyną różnicą jest to, że za naukę w szkołach prywatnych trzeba płacić. W kraju funkcjonują też inne placówki, które prowadzą kształcenie w zakresie muzycznym, ale w znacznie węższym zakresie. Zaliczyć można tu na przykład różnorodne firmy oferujące tylko kursy gry na gitarze czy innym popularnym instrumencie. Rodzice pragnący, by ich dziecko rozwijało talent muzyczny i szukający odpowiedniej szkoły powinni pamiętać, że tylko i wyłącznie szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia gwarantuje całościowe pogłębianie wiedzy w dziedzinie muzyki. Stwarza też możliwość sprawdzenia się przyszłego młodego artysty na licznych koncertach czy konkursach.