Trudna decyzja

Kiedy nadchodzi koniec nauki w gimnazjum wielu młodych ludzi ma problem z podjęciem decyzji odnośnie szkoły, w której będą kontynuowali edukację. W najlepszej sytuacji są ci, którzy wykluczają podejście do egzaminu maturalnego. Oni zwykle kierują się w stronę zasadniczych szkół zawodowych. Pozostali z kolei mają ciężki orzech do zgryzienia, bowiem nie jest łatwo wybrać pomiędzy liceum a technikum. Nauka w tej ostatniej szkole trwa cztery lata i daje uczniowi możliwość przystąpienia do matury oraz uzyskania dyplomu zawodowego technika, po zdaniu dodatkowych egzaminów. Wielu młodych ludzi dostrzega dziś fakt, że ukończenie liceum nie daje tak naprawdę uprawnień do wykonywania jakiegokolwiek zawodu. Dlatego konieczne wydaje się być potem udanie się na studia. Dobre wyjście w takim wypadku zapewnia technikum. Pozwala ono zdobyć określony zawód, ale jednocześnie nie przekreśla opcji dalszego studiowania, gwarantując podejście do matury. Szkoła tego typu przywiązuje dużą wagę zarówno do wykształcenia zawodowego, jak i ogólnokształcącego, ponieważ zakres materiału, jaki muszą opanować uczniowie w tym ostatnim wypadku jest taki sam jak w zwykłym liceum ogólnokształcącym. Poprzez praktyki i realizowanie, w ciągu całego toku nauki, w technikum licznych przedmiotów zawodowych, absolwenci są zwykle doskonale przygotowani do pracy w wybranym przez siebie zawodzie. Do bardzo często wybieranych dziś przez młodzież techników należą: informatyczne, budowlane, ekonomiczne, gastronomiczne lub hotelarskie. W zależności od profilu, różne są przedmioty zawodowe, jakich uczą się słuchacze. W technikum hotelarskim dużą wagę kładzie się na przekazanie wiedzy z zakresu turystyki, zarządzania i pracowania w hotelu, a także na naukę języków obcych. Zainteresowani ekonomią, powinni liczyć się z tym, że w technikach ekonomicznych mnóstwo będzie przedmiotów związanych z matematyką, zarządzaniem, finansami i bankowością. Z kolei będąc uczniem technikum gastronomicznego należy nastawić się na pozyskiwanie szerokiej wiedzy z zakresu dietetyki, zbiorowego żywienia czy kelnerstwa. Bardzo często na średnią szkołę techniczną decyduje się młodzież o dosyć mocno już sprecyzowanych zainteresowaniach a nawet planach na przyszłość, która dodatkowo widzi siebie za kilka lat w określonym zawodzie. Wybór takiej szkoły to w tym przypadku idealne rozwiązanie, pozwalające równocześnie pozyskiwać wiedzę teoretyczną jak i praktyczne umiejętności. Dodatkowo wybór technikum o odpowiednim poziomie nauczania znacznie zwiększa szanse absolwentów na znalezienie pracy zaraz po maturze i egzaminie zawodowym. Wartym podkreślenia jest też fakt, że ten typ szkoły nie przekreśla absolwentowi szans na podjęcie dalszej nauki, a nawet to ułatwia. Pozwala kształcić się dalej w różnych szkołach pomaturalnych albo wybrać się na studia. Przy czym mogą to być nawet studia zaoczne, które można już opłacać z własnej kieszeni, gdyż będąc absolwentem szkoły technicznej znacznie łatwiej jest znaleźć pracę niż po zwyczajnym liceum ogólnokształcącym.